Uitgebreid Zoeken

Orthodoxe Christendom en Spiritualiteit (48)

Adviezen voor het geestelijk leven

Auteur: Starets Johannes Krestjankin #: 4320
Wij hebben van de Heer het gebod van de liefde voor de mensen, voor onze naasten gekregen. Maar wij moeten ons niet druk maken of zij ons wel of niet liefhebben. Wij hoeven er alleen voor te zorgen dat wij hen liefhebben.
Prijs: € 14.00

De Orthodoxe Verering van de Moeder Gods

#: 4332
Sinds Christus' geboorte uit een maagdelijke schoot, in de tijd en op aarde, staan de persoon en de verering van de Altijd-Maagd en Moeder Gods Maria ter discussie.
Prijs: € 18.04

Het Offer der Liefde

Auteur: Heilige Efrem de Syriër #: 24331
Efrem de Syriër (306-373) is een gevierde Kerkvader, die niet zonder reden "de citer van de Heilige Geest" werd en wordt genoemd. Als begenadigd dichter weet hij, tot op de dag van vandaag, de voor de wereldse mens ondoorgrondelijke diepten en onbereikbare hoogten van het belijden en beleven van het Orthodoxe geloof op een ongeëvenaarde wijze te beschrijven en te duiden.
Prijs: € 12.89

DE ICOON, VENSTER OP HET ABSOLUTE

Auteur: Michel Quenot #: 2003
Michel Quenot (1941, leraar te Bulle, Zwitserland, (gehuwd met een iconografe) is theoloog in de orthodoxe zin van het woord en daardoor in staat - na jarenlange studie over het onderwerp - de iconen ook hun volle spirituele betekenis te laten behouden. 60 afbeeldingen (12 in kleur)
Prijs: € 21.34

Mijn ontmoeting met Archimandriet Sophrony

Auteur: Aartspriester Silouan #: 24329
In de geestelijke chaos van de late zestig- begin de zeventiger jaren voelden velen hoe het schip, waarop ze zich tot dan toe veilig waanden, in enkele jaren tijd enorme slagzij begon te maken, en hoe zij door de woelige golven dreigden meegesleurd te worden.
Prijs: € 4.34

Het gebed van het Hart

#: 24328
In een kort catechetisch onderricht neemt een orthodoxe parochiepriester de gelovigen mee op weg naar de wereld van de grote stilte en de geestelijke onbewogenheid; het is de weg die naar de kostbare parel leidt, en die soms ook de koninklijke weg genoemd wordt.
Prijs: € 3.31

Vader Arseni - deel I

Auteur: Samenstelling: Aartspriester Wladimir Worobyov #: 4327
Het populaire boek "Vader Arseni" werd diverse malen uitgegeven: in het Russisch, Grieks, Engels, Frans en Spaans. Het bestaat uit verhalen van getuigen en deelnemers aan de tragische gebeurtenissen in Rusland in de jaren 20 Ц 70 van de vorige eeuw. In die tijd trachtte men, vergiftigd en verblind door de communistische ideologie, het militante materialisme in zijn meest extreme vorm, spiritualiteit en religie te vernietigen; in eerste instantie waren de slachtoffers dragers van geestelijke waarden, dus de clerus en de gelovigen.
Prijs: € 12.89

De heilige Vaders van de Solovetski Eilanden

Auteur: Anoniem
Redakteur: M. Tooneman
Vertalers: M. Tooneman en G. Kochibrolashvili
#: 4326
Een Patericon is in de Christelijke traditie een verzameling van korte verhalen over de levens, geestelijke oefeningen en, soms, leer van Christelijke gebedsbeoefenaren, monniken en asceten. Hun ervaringen op de Weg van het vinden van God in hun hart, zijn voor duizenden andere beoefenaren van de Christelijke Weg een grote hulp geweest...
Prijs: € 17.05

De Hovenier in de hemelse Tuin - Deel I

Auteur: Claude Lopez-Ginisty en abt Thomas #: 4325
De DICHTER. Claude Lopez-Ginisty wijdt zich reeds meerdere jaren, naast zijn dagtaak in het onderwijs, aan het schrijven van talrijke boeken, artikels, Hagiografie welke niet alleen de Russische Heiligen behandelt, maar tevens de Heiligen uit het Westen, de grondleggers van het Orthodox geloof in onze gewesten.
Prijs: € 14.99

De Geheimen van het Leven na de Dood

Auteur: Aartspriester Leonid Koltjev #: 4323
In dit boek wordt ons verteld, hoe de heilige Vaders het postume lot van de ziel zien. In het eerste deel wordt aangegeven, hoe de levenden de zielen van de doden behulpzaam kunnen zijn bij de verlossing uit hun lijden, zodat zij dichter bij God komen. Het is wel zo, dat volgens de Christelijke lering, deze verlossing tijdelijk is en duurt tot de Wederkomst van Jezus Christus en het Laatste Oordeel, wanneer Christus over het lot van iedere ziel zal besluiten, of zij de eeuwige zaligheid of de eeuwige kwelling verdient.
Prijs: € 12.36

Filokalia. Het innerlijk gebed

Auteur: Selawry, Alla #: 2945
De Filokalia is gebaseerd op de geestelijke ervaringen van kerkvaders, kluizenaars en gebedsoefenaars van de vroegchristelijke ker. Eenm bekende man hierbij is Johannes chrysostomos.
Prijs: € 20.60

Woestijn, Begeerte en Geloof

Auteur: Vertaald door dr. Pieter W. van der Horst #: 24307
In de vierde eeuw van onze jaartelling trokken in Egypte vele christenen de woestijn in. Dit deden ze omdat zij er vast van overtuigd waren dat hun geloof van hen eiste dat ze al hun begeerten zouden overwinnen, hetgeen in de bewoonde wereld met al zijn verleidingen noot zou gelukken.

Prijs: € 15.40

Een Pioner aan de Bosporus

Auteur: Vertaald door Gerard Bartelink #: 4306
Aan het begin van de vijfde eeuw zet Hypatius met een aantal monniken een kloostergemeenschap op. Hij wordt een pionier voor het gebied rondom de hoofdstad Constantinopel. Kerkelijke en keizerlijke autoriteiten bezien met zorg de invloed die uitgaat van het klooster Rufinianae aan de overzijde van de Bosporus.
Prijs: € 15.40

De Oorsprong van de Griekse Bijbel

Auteur: dr. Thalien M. de Wit-Tak #: 4305
De brief van Aristeas ingeleid, vertaald en toegelicht. In deze brief uit de tweede eeuw voor Christus wordt de totstandkoming van de eerste 'officiële' vertaling van de joodse Tora in het Grieks beschreven.
Prijs: € 15.40

Paasfeest

Auteur: Vertaald en toegelicht door C. Datema, drs. R.F. Regtuit en drs. J.M. Tevel #: 4304
Paasfeest: Christus is opgestaan! Tot op vandaag begroet men in de Grieks-Orthodoxe wereld elkaar op de paasmorgen met deze woorden. Woorden die vanouds het hart vormen van de christelijke boodschap. Een boodschap die op vele plaatsen in vele vormen werd en wordt uitgedragen.
Prijs: € 15.40

Een open venster op de Orthodoxe Kerk - Video Beschikbaar

Auteur: Vader Ignace Peckstadt #: 1970
De Orthodoxe gelovigen vormen een minderheid in de samenleving. Dat verhindert hen niet om prominent aanwezig te zijn in onze maatschappij. Op een bescheiden maar eerlijke manier getuigen zij van hun christelijk leven dat ten diepste getekend is door de Orthodoxe Traditie die teruggaat tot de vroege kerk.
Prijs: € 23.50

Wegwijs - De Koptisch-Orthodoxe Kerk

Auteur: N. Doorn-Harder #: 2730
De Koptisch-Orthodoxe Kerk combineert oeroude tradities met ultramoderne technieken en verenigt zo traditie met het hedendaagse leven. Maar die tradities zijn niet onder het stof verdwenen of statisch: gefundeerd in de leringen van de kerk uit de tijd van de apostelen blazen ze de kerk al bijna 2000 jaar nieuw leven in.
Prijs: € 15.36

Het Paleis Boven De Wolken

#: 4201
"Het Paleis Boven De Wolken" is een klassieker uit de kerkelijke traditie en vertelt hoe de Apostel Thomas Ц op dringend verzoek van Christus- ingaat op de vraag van de koopman Abbanes om in India een paleis te bouwen voor koning Gundaforus. Samen met Gad, de broer van Gundaforus, beleven zij een opmerkelijk avontuur. In dit boek komen de vier personages 'op verhaal'.
Prijs: € 21.63

De sterkte van Gods aanwezigheid

Auteur: Ignace Peckstadt #: 1971
Dit boek is een bundeling van korte, spirituele overwegingen, gegroeid vanuit een eenvoudige persoonlijke beleving. Ze kunnen een hulp zijn voor elkeen die bewust of onbewust op zoek is naar Gods aanwezigheid. God is voor velen de grote Onbekende. Zijn aanwezigheid wordt niet steeds gevoeld.
Prijs: € 15.19

Een Bloedig Pasen. De nieuwe martelaren van Optina Poestyn

Auteur: Vertaling uit het Russisch door Pieter Eggermont
Uitgeverij Iveron, Amsterdam, 2005
#: 21997
Dit waar gebeurde verhaal speelt zich af in de jaren '80 en '90 van de 20ste eeuw, de tijd dat Rusland zich opnieuw bekeerde tot het orthodoxe geloof. In deze periode werden meer dan 600 kloosters heropend, waaronder Optina poestyn (250 km ten westen van Moskou).
Prijs: € 15.00
1 | 2 | 3