Uitgebreid Zoeken

Verheug U, Bruid, Altijd - Maagd De Akathistoshymne van de Byzantijnse Kerk

Auteur: E. Voordeckers #: 1040
ISBN:
Page quantity: 0
De Akathistoshymne zingt de lof van de Moeder Gods naar aanleiding van de Boodschap en de Menswording, in een zeer beeldrijke taal, waarin de bijbelse typologie overvloedig aan bod komt. Tientallen formuleringen uit deze hymne zijn als titels van de Russische iconentypes gebruikt vanaf het einde van de zeventiende eeuw. Dit boekje geeft de integrale tekst van de hymne weer, in een Nederlandse vertaling van deze Byzantijnse lofzang, door zuster Oda Swagemakers van de priorij Schotenhof. Prof. E. Voordeckers situeert de auteur, het literair genre van de hymne, enz. Ook toont hij de invloed aan van de Akathistoshymne op de oosterse iconografie en de liturgie. De hymne wordt aangeboden op cassette, in een vierstemmige bewerking van het Gospodi - kwartet. 18.25

Boek alleen 5.75

Uitgever:
Prijs: € 18.80