Uitgebreid Zoeken

Mijn ontmoeting met Archimandriet Sophrony

Auteur: Aartspriester Silouan #: 24329
ISBN:
Page quantity: 40
In de geestelijke chaos van de late zestig- begin de zeventiger jaren voelden velen hoe het schip, waarop ze zich tot dan toe veilig waanden, in enkele jaren tijd enorme slagzij begon te maken, en hoe zij door de woelige golven dreigden meegesleurd te worden.

In die periode van totale geestelijke verwarring zochten velen naar nieuwe stabiliteit, vooral de oosterse mystiek met de onpersoonlijke God, en vele technieken van zelfrealisatie vierden hoogtij. Anderen vielen er moedeloos bij neer en lieten alles los en gingen een weg zonder God.

Nog anderen waren intuïtief overtuigd dat er ergens een schip bestond dat hun wel kon dragen om hun reis verder te zetten, en zij bleven zoeken.

Dit is het verhaal van iemand die bleef zoeken en uiteindelijk de weg gewezen werd. Tot de dag van vandaag belijdt hij dat het een pure genadegave was. Ja waarlijk, Blaise Pascal had gelijk: "Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point"

Het hart van die zoekende herkende de Weg, de Waarheid en het Leven in de rijkdom van de onverdeelde Kerk van Christus, van de eerste eeuwen.

Na zijn inscheping ontmoette hij een man die de rest van zijn dagen zou tekenen, en daar gaat dit kleine boekje over. Het was een man die bekleedt was met het nieuwe weten, het weten dat voortkomt uit ervaring en niet uit aanvaarding. Zijn naam was + Archimandriet Sophrony zaliger.

Prijs: € 4.34