Uitgebreid Zoeken

Uitgeverij Orthodox Logos

In 2007 is Stichting Orthodox Logos, naast de internetboekhandel, gestart met een uitgeverij, met het doel het geschreven erfgoed van de (Oosters) Orthodox Kerk voor een breed publiek toegankelijk te maken in het Westen, en in het bijzonder in het Nederlandse taalgebied.

Uitgeverij Orthodox Logos probeert meer bekendheid te geven aan de Oosterse Orthodoxie in het Westen en doet dat van binnenuit, door middel van de uitgave en heruitgave van in het Nederlands vertaalde werken uit de bibliotheken der Orthodoxie (en ook in andere talen), of de heruitgave en uitgave van oorspronkelijke en nieuwe, eigentijdse werken in het Grieks, Russisch, Roemeens... Veel mensen in het Westen weten nauwelijks, of maar zijdelings, wat er bedoeld wordt met Orthodoxie (ook wel Oosters Orthodox Christendom genoemd) en de Kerken die daarmee verbonden zijn, hun denkwijze en leeftrant, liturgische vieringen, bijbellezing en vaderstudies, enz.

Uitgeverij Orthodox Logos streeft ernaar een in deze traditie geïnteresseerd, nieuw publiek - jong en oud, belezen en onbelezen, geschoold en ongeschoold - te bereiken.

De boeken die door Uitgeverij Orthodox Logos worden uitgegeven zijn bedoeld voor alle mensen die serieus op zoek zijn naar de ervaring en wetenschap van de geest, naar de praktijk en de theologie daarvan, d.w.z. naar de diepere wortels van het Christendom. Het is deze invalshoek van de Orthodoxie, die - zoals bekend, ontstaan en tot bloei gekomen in de vele kerken en kloosters van het Oosten (Palestina, Egypte, Syrië, Arabië), zich later ook verspreidde naar het Byzantijnse Rijk, het oude Rusland, Bulgarije en de andere Slavische landen, en naar bijvoorbeeld Georgië, Roemenie, Albanië - verrassenderwijs ook nu in de moderne tijd met een geheel eigen stem een duidelijk geprofileerde inbreng heeft in West Europa en Amerika, d.m.v. haar mystieke liturgische leven, ascetische en monastieke traditie.

De Orthodoxe benadering van het Christendom is in een onvoorstelbaar omvangrijke en rijke boekencultuur tot uitdrukking gebracht, aan het nageslacht doorgegeven en bewaard tot op de dag van vandaag, en wordt ook steeds weer opnieuw verwoord en te boek gesteld. Daarom wordt ook bijzondere aandacht gegeven aan de werken die voortvloeien uit de huidige geestelijke praktijk.

Uitgeverij Orthodox Logos heeft tot op heden de volgende boeken gepubliceerd:

Dagboek van Keizerin Alexandra

Auteur: Keizerin Alexandra #: 24361
De dagboeken van tsarina Alexandra Fjodorovna zijn niet van het soort dat de lezer een beeld van de tijd of schrijver geeft door de beschreven dagelijks beslommeringen. Vertaald door Ineke Zijlstra.
Prijs: € 17.51 £ 17.00

In de Kaukazus - aantekeningen van een hedendaagse woestijnbewoner

Auteur: Monnik Merkurius #: 24330
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de koude oorlog, werden de Christenen in de Sovjet Unie nog jarenlang hevig vervolgd. In die tijd leefden er in het Kaukasusgebergte kluizenaars; monniken en monialen die verscholen in de bergen leefden, onder zeer zware omstandigheden. De ontberingen die zij leden en hoeveel zij investeerden in het beoefenen van het Jezusgebed zal menig lezer verstelt doen staan.
Prijs: € 17.51

Geboren om te Haten Herboren om lief te Hebben

Auteur: Klaus Kenneth #: 24374
Klaus Kenneth werd geboren te Tsechoslowakije in 1945, op het moment dat het Rode Leger het Derde Rijk verwoestte. Zijn kinderjaren zijn gekenmerkt door mishandelingen en verlating door zijn ouders. Op jonge leeftijd onderging hij sexueel misbruik door een katholieke priester, wat tot gevolg had dat hij zich vel van het Christendom afkeerde.
Prijs: € 25.75 £ 25.00

Geestelijke Brieven

Auteur: Vader Jozef de Hesychast #: 24371
Oudvader Jozef de Hesychast (1898-1959) is een van de belangrijkste persoonlijkheden in de Orthodoxe wereld van de twintigste eeuw. Hij zorgde ervoor dat op de berg Athos de hesychastische leefwijze weer werd nageleefd en het Jezusgebed werd beoefend. Veel discipelen had hij niet, maar zij die hem volgden werden belangrijke geestelijke figuren, die zijn onderricht verspreidden vanaf de heilige berg Athos over heel Griekenland en uiteindelijk over de gehele wereld.
Prijs: € 19.50 £ 18.93

Alledaagse Heiligen en Andere Verhalen

Auteur: Archimandriet Tichon (Sjevkoenov) #: 24368
In 2012 was Alledaagse Heiligen en Andere Verhalen dй sensatie in Rusland op boekengebied. De schrijver Tichon (Sjevkoenov), archimandriet de Russisch-Orthodoxe Kerk, ontving voor het boek de onderscheiding ‘Proza van het Jaar’, ййn van de meest prestigieuze, literaire prijzen van Rusland.
Prijs: € 26.78 £ 26.00

Onze Gedachten Bepalen Ons Leven – Leven En Onderricht Van

Auteur: Vader Thaddeus van Vitovnica #: 24363
Vader Thaddeьs van Vitovnica was een van de bekendste geestelijk vaders van Serviл in de 20e eeuw. Als novice was hij onder gehoorzaamheid van vader Ambrosius van het Miljkovo-klooster, die zelf weer een leerling was van de Optina-vaders. Van hem leerde vader Thaddeьs het gebed van het hart en de onbaatzuchtige liefde, die zo kenmerkend was voor zijn hele dienstwerk voor de lijdende Servische mensen.
Prijs: € 18.50

Bidden Met Ikonen

Auteur: Jim Forest #: 24362
Boeken over ikonen zijn er te over, zowel binnen de Orthodoxe wereld als daarbuiten. Sommige zijn goed, andere zijn slecht, en weer andere zijn geleerd, diep theologisch of technisch. Dit boek verdient een warm welkom als een uitstekend, goed geschreven rechttoe-rechtaan werk over dit onderwerp, geschreven door een Orthodoxe leek. Dit is een heel persoonlijk verslag van de eerste ervaring van de schrijver en zijn vrouw met ikonen, en van hoe zij steeds meer gingen begrijpen welke plaats ikonen in hun gebedsleven innemen.
Prijs: € 19.75

Weest ook gij uitgebreid

Auteur: Archimandriet ZACHARIAS (Zacharou) #: 24359
Wij hebben zojuist iets zeer kostbaars ontvangen; wij hebben deel aan de Traditie op zeer existentiлle wijze. + Bp. Basil (Essey) van Wichita
Prijs: € 17.51 £ 17.00

Terugkeer - Berouw hebben en biechten. Terugkeer tot God en tot Zijn Kerk

Auteur: Archimandriet NEKTARIOS ANTONOPOULOS #: 24358
De tendens waarbij de begrippen goed en kwaad steeds meer gerelativeerd worden, zover zelfs dat ieder vergelijkingspunt met de meest fundamentele en meest vanzelfsprekende waarden van de menselijke en geestelijke ethiek dreigt verloren te gaan en waardoor de afbakening van de begrippen goed en kwaad helemaal vervagen, is voor de Christen een verraderlijke valkuil. Ook de ontgoocheling in onze eigen persoon door onze steeds weerkerende geestelijke kwalen kan een psychologische valstrik worden wanneer we in onze gevallen natuur gaan berusten.
Prijs: € 14.00 £ 13.50

De Weg naar Binnen

Auteur: Metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh #: 24334
'Voor de Aartsbisschop is theologie niet een ververwijderd academisch spel, zoals dat plaatsvindt in de seminaries en in de faculteiten van onze universiteiten; het is een weg van begripsvorming, een weg van leven en een weg van sterven. Het is niet moeilijk om begrip te hebben voor zijn poging om onze oppervlakkige, vaak verstandelijke beschaving wakker te schudden'. Lord Blanch.
Prijs: € 15.91

In de Kaukazus - aantekeningen van een hedendaagse woestijnbewoner

Auteur: Monnik Merkurius #: 24330
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de koude oorlog, werden de Christenen in de Sovjet Unie nog jarenlang hevig vervolgd. In die tijd leefden er in het Kaukasusgebergte kluizenaars; monniken en monialen die verscholen in de bergen leefden, onder zeer zware omstandigheden. De ontberingen die zij leden en hoeveel zij investeerden in het beoefenen van het Jezusgebed zal menig lezer verstelt doen staan.
Prijs: € 17.51

Mijn ontmoeting met Archimandriet Sophrony

Auteur: Aartspriester Silouan #: 24329
In de geestelijke chaos van de late zestig- begin de zeventiger jaren voelden velen hoe het schip, waarop ze zich tot dan toe veilig waanden, in enkele jaren tijd enorme slagzij begon te maken, en hoe zij door de woelige golven dreigden meegesleurd te worden.
Prijs: € 4.34

Het gebed van het Hart

Auteur: #: 24328
In een kort catechetisch onderricht neemt een orthodoxe parochiepriester de gelovigen mee op weg naar de wereld van de grote stilte en de geestelijke onbewogenheid; het is de weg die naar de kostbare parel leidt, en die soms ook de koninklijke weg genoemd wordt.
Prijs: € 3.31

The Inner Cohesion between the Bible and the Fathers in Byzantine Tradition

Auteur: S.M. ROYE #: 24318
Throughout the rich history of Bible research and patrology, a palet of different traditions has always existed. One of these, which is based on an abundant manuscript tradition of biblical and patristic interpretation, is the tradition of the Eastern Orthodox Church. In this book a liturgico-codicological approach to the Byzantine biblical and patristic manuscripts is set out. This approach offers a key to understanding the position of the biblical and patristic writings in the Eastern Orthodox Churches. It stems from what is termed a 'liturgical hypothesis' and implies the necessity of a thorough reclassification of the extant manuscripts.
Prijs: € 25.75

De Orthodoxe Weg

Auteur: Metropoliet Kallistos van Diokleia #: 4359

Metropoliet Kallistos van Diokleia - in de wereld Timothy Ware - werd in 1934 uit Britse ouders geboren in Groot- Brittannië, en hij studeerde klassieke talen aan de Universiteit van Oxford. Sinds hij in 1958 tot de Orthodoxe Kerk toetrad verbleef hij herhaaldelijk in Griekenland en in het Midden – Oosten, en bezocht hij het eiland Patmos, de Berg Athos, Constantinopel, Jeruzalem, en Sinaï.

Prijs: € 18.40

Geraakt door Gods Liefde

Auteur: Klooster Chrystopygy #: 4337
Vader Porfyrios, gestorven in 1991, was een Griekse monnik en priester. Hij stond in de lange traditie van geestelijke leiders, beginnend in de Apostolische tijden tot moderne heiligen zoals Serafim van Sarov en vader Silouan. In dit boek vertelt hij zijn levensverhaal en in eenvoudige, wijze woorden legt hij het christelijk geloof uit voor de huidige mens
Prijs: € 16.40

De Kracht van de Naam

Auteur: Metropoliet Kallistos #: 4298
In deze klassiek te noemen uiteenzetting van het Jezusgebed heeft Metropoliet Kallistos de levende Orthodoxe traditie en theologie tot uitdrukking gebracht. Hij staat de Hesychasten, de meesters van de stilte, toe om op een directe manier tot ons te spreken en laat zien dat eenieder die bidt er voordeel van heeft, wanneer hij hun onderricht op zichzelf betrekt. Tevens weet hij zijn visie op hiermee samenhangende vragen als ademhalingstechnieken, het mogelijke verband tussen 'de weg van de Naam' in de Orthodoxie en vergelijkbare methodieken in andere godsdiensten, en de legitimiteit om het Gebed te beoefenen met het oog op de ontplooiing van een persoonlijk geloof in Christus, op kernachtige wijze duidelijk te maken. Het feit dat De Kracht van de Naam al vele malen in herdruk verscheen en vertaald werd in vele talen, toont de blijvende waarde ervan aan voor mensen, in welke stadium van hun geestelijke pelgrimage die ook zijn.

Prijs: € 9.71

DE HEILIGE SILOUAN DE ATHONIET

Auteur: Archimandriet SOPHRONY<br>Vertaling uit het Russisch door Zuster Elisabeth Koning #: 2006
In het boek wordt de eeuwenoude monastieke spiritualiteit getrouw beschreven, zoals die tot op de dag van vandaag nog leeft in sommige kloosters op de berg Athos in Griekenland, in de woestijn van Egypte en Judea en in de kloosters op de Balkan.
Prijs: € 28.68

Naar de Eenheid'

Auteur: Leonide Ouspensky #: 2004
De orthodoxe Kerk heeft, naast haar prachtige liturgie en rijke theologie, een ongeлvenaarde sacrale kunst ongeschonden bewaard. "Naar de eenheid'" behandelt de ontwikkeling van de iconografie in de gehele christenheid. De auteur analyseert hiervoor de begrippen religie, kerk en iconografie. De icoon immers "beantwoordt aan de: prediking van het evangelie, het beeld dient om de waarachtige en niet-denkbeeldige menswording van God het Woord te bevestigen." (7de Oecumenisch Concilie, 787) "De juiste stap naar de eenheid" is het herontdekken van de eenheid in Christus, het Woord van God dat mens is geworden.
Prijs: € 10.00 £ 8.70