Uitgebreid Zoeken

Kerkvaders en Monastieke Chahiers (34)

Geestelijke geschriften I

Auteur: Evagrius van Pontus #: 1009
Een wijsgeer, theoloog, literator en mysticus, dat alles was Evagrius van Pontus, die een glansrijke carrière opgaf om monnik te worden in een van de Egyptische woestijnen.
Prijs: € 13.96

Geestelijke Werken

Auteur: Dorotheos van Gaza #: 1007
De onderrichtingen van deze grote geestelijke vader, samen met enkele brieven en uitspraken. Daarnaast een pareltje van monastiek leven, uitgetekend in het 'Leven van Dositheos'.
Prijs: € 11.79

Heer, Maak het Stil in mijn Hart

Auteur: Serge Bolshakoff #: 1005
In een beeldende taal, die rechtstreeks spreekt tot het hart, verhaalt de auteur zijn bezoek aan diverse kloosters.
Prijs: € 10.15

Leven van Symeon de Dwaas

Auteur: Leonitius van Neapolis #: 984
'Dwaas omwille van Christus' werd Symeon slechts vanuit zijn heel persoonlijke roeping. In zijn dwaasheid schudt hij velen wakker uit hun zelfgenoegzaamheid en onverbloemd wijst hij hen op het enige wat werkelijk van belang is voor een Godwelgevallig leven.
Prijs: € 5.92

Verklaring van het Onze Vader

Auteur: Maximus Confessor #: 981
Het belang van deze tekst, door de tijden heen, kan moeilijk overschat worden, wanneer er van dit werk niet minder dan tweeënveertig handschriften te vinden in en buiten Europa.
Prijs: € 5.51

Over het leven van Mozes, de Wetgever

Auteur: Gregorius van Nyssa #: 980
Dit boek van 'de vader van de christelijke mystiek', behandelt eerst de historische, vervolgens de mystieke weg van Mozes met het volk Israel in de woestijn.
Prijs: € 9.22

Het Gebed

Auteur: Origenes #: 979
Deze 'parel' van heel het oeuvre van Origenes, zoals een auteur uit de vorige eeuw dit werkje noemde, straalt hier in heel zijn glans: de inhoud is verassend, boeiend en uiterst belangrijk om de diepe religieuze ervaring van Origenes te leren kennen: nauw verbonden met de Schrift van waaruit hij wilde leven.
Prijs: € 8.70

Brief aan de Kerk van Korinte

Auteur: Clemens van Rome #: 977
Nog voor de laatste evangeliën geschreven werden, richtte paus Clemens van Rome zijn brief aan de Kerk van Korinte om haar te overreden trouw te blijven aan het ene Lichaam van Christus.
Prijs: € 6.95

De Didache

#: 976
De 'Leer van de twaalf apostelen' is een geschrift dat stamt uit de jonge Kerk, maar het leent zich ook nu nog bijzonder goed voor geestelijke lezing. Het biedt heel wat gegevens over de liturgie, het vasten en de dagelijkse kerkelijke gebeden.
Prijs: € 5.41

Zeven Brieven
Brief en Martelaarsakte

Auteur: Ignatius van Antiochie
Polycarpus van Smyrna
#: 20975
Het geestelijk testament van Igantius, in briefvorm geschreven op de weg naar het martelaarschap. Het tweede deel is de maartelaarsakte van Polycarpus, een aangrijpend document over de tachtigjarige bisschop van Smyrna.
Prijs: € 12.21

De Heilige Basilius de Grote

Auteur: De Heilige Basilius de Grote #: 973
Deze voornaamste van de oosterse kerkvaders en grootste van de bisschoppenmonniken, was de bestrijder van ketterijen over de Persoon van de Heilige Geest en de verdediger van de Niceaanse geloofsbelijdenis.
Prijs: € 10.56

De Heilige Athanasius

Auteur: De Heilige Athanasius #: 20972
De heilige Athanasius is bekend om zijn heldhaftige strijd voor het rechte geloof tegen de arianen. Hij schreef talloze dogmatische en ascetische geschriften, maar steeds vanuit zijn hartstochtelijk bewogen christen-zijn.
Prijs: € 12.51

De Heilige Ireneus van Lyon

Auteur: De Heilige Ireneus van Lyon #: 20971
De bisschop van de oecumene tijdens de tweede eeuw. Deze monografie omvat zijn leven, zijn strijd voor de vrede en zijn verdediging van de rechte leer.
Prijs: € 8.70

De Verdedigers van het Geloof

#: 20970
Aanvallen van binnen en van buiten bedreigden de jonge Kerk, zodat de geschriften van deze eerste 'theologen' van de Kerk vooral het karakter van verdediging dragen.
Prijs: € 10.66
1 | 2