Uitgebreid Zoeken

Kerkvaders en Monastieke Chahiers (34)

Serafim Van Sarov

Auteur: Irina Gorainoff #: 24377
Het leven van de heilige Serafim van Sarov (1759-1833) is zelfs in het Westen erg populair geworden. Lang voor zijn officiële heiligverklaring had de stem des volks deze man al in berkenschors zalig verklaard; een oude man met zowel strenge als fijne trekken en helderblauwe ogen die ieder die hem ontmoette begroette met de woorden: "Hallo, mijn vreugde!"
Prijs: € 20.99

Onze Gedachten Bepalen Ons Leven - Leven En Onderricht Van

Auteur: Vader Thaddeus van Vitovnica #: 24363
Vader Thadde�s van Vitovnica was een van de bekendste geestelijk vaders van Servi� in de 20e eeuw. Als novice was hij onder gehoorzaamheid van vader Ambrosius van het Miljkovo-klooster, die zelf weer een leerling was van de Optina-vaders. Van hem leerde vader Thadde�s het gebed van het hart en de onbaatzuchtige liefde, die zo kenmerkend was voor zijn hele dienstwerk voor de lijdende Servische mensen.
Prijs: € 18.50

Geestelijke Brieven

Auteur: Vader Jozef de Hesychast #: 24371
Oudvader Jozef de Hesychast (1898-1959) is een van de belangrijkste persoonlijkheden in de Orthodoxe wereld van de twintigste eeuw. Hij zorgde ervoor dat op de berg Athos de hesychastische leefwijze weer werd nageleefd en het Jezusgebed werd beoefend. Veel discipelen had hij niet, maar zij die hem volgden werden belangrijke geestelijke figuren, die zijn onderricht verspreidden vanaf de heilige berg Athos over heel Griekenland en uiteindelijk over de gehele wereld.
Prijs: € 19.50

Serafim van Sarov

Auteur: Irina Gorainoff #: 983
In het leven en de leer van deze beminnelijke Russische starets uit de negentiende eeuw wordt de eeuwenoude rijkdom van de monastieke traditie op verrassende wijze zichtbaar.
Prijs: € 15.97

Het Woord des Heren houdt Eeuwig Stand

Auteur: Vader Thomas #: 4316
Hegoumen Thomas werd geboren te Halle op 21 september 1950. Hij is een geliefde prediker en op aanvraag van de velen die naar hem luisteren wordt dit boek uitgegeven, daar het aller wens is de homilieen te kunnen herlezen en te bemediteren als ze in de week thuis het Evangelie lezen.
Prijs: € 11.33

Het leven van de heilige Martinus

Auteur: door Sulicius Severus #: 4315
In het jaar 397 overleed bisschop Martinus van Tours. Hij was een Romeins soldaat die monnik werd en tegen wil en dank bisschop. In de middeleeuwen groeide hij uit tot de populairste Europese heilige.
Prijs: € 11.33

De Grote Vasten

Auteur: Alexander Schmemann #: 1015
Dit boek belicht de spiritualiteit van de orthodoxe Kerk in de tijd naar Pasen toe. Na een oproep tot 'bekering', neemt de auteur zijn lezer mee op een 'reis naar Pasen', een reis met perspectief...
Prijs: € 10.25

De Geestelijke Ladder

Auteur: Johannes Climacus #: 1023
Vertaling uit het Grieks van wellicht het meest gekende en verspreide werk uit de monastieke literatuur. De ladder, het zo vaak geciteerde werking, als het gaat over de opgang in het geestelijke leven, is samengesteld uit sporten die voor elke christen gelden.
Prijs: € 34.25

Basilius de Grote

Auteur: K. Duchatelez #: 3865
Basilius stichtte kloosters en stelde een levensregel op die nauw aansluit bij het evangelie en geldt als model voor alle christenen. Als bisschop zette hij zich onvermoeibaar in voor het geloof en de oecumenische eenheid van de kerk. Hij was een veelzijdig prediker en een evangelisch revolutionair. Hij engageerde zich voor wat wij tegenwoordig 'mensenrechten' noemen.
Prijs: € 15.75

Leven en Leer van de Startsi

Auteur: Igor Smolitisch #: 1017
Het Russische startsendom in de achttiende, negentiende en het prille begin van de twintigste eeuw. Eminente monniken, groot in het oog van God door hun deemoed en hun nederig, doch volhardend gebed, 'het geestelijk gebed', zijn er de vertegenwoordigers van.
Prijs: € 16.74

Het Gebed van het Hart

Auteur: Jean Lafrance #: 996
Wie verlangend de pelgrimstocht naar het hart wil gaan, waar de Geest verzucht, wie van het leven een voortdurend wil maken, een eredienst van lof en dank aan God en een voordurende bemiddeling voor de mensen, vindt stellig daartoe en de aansporing en de te volgen weg in dit boek. Een boek dat telkens weer nieuwe lezers zoekt en vindt...
Prijs: € 8.70

De Waakzaamheid van Hart

#: 998
Rond the thema 'waakzaamheid' wordt een aantal teksten gegroepeerd die een verwijzing zijn naar het Jezusgebed, als rechtstreekse weg om te komen tot het voortdurend gebed.
Prijs: € 10.04

Algemene Inleiding op de Filokalia

Auteur: Christofoor Wagenaar ocso #: 997
Met twee korte verhandelingen van Theoleptos van Filadelfia en een Centurie van Diadochus van Fotike.
Prijs: € 9.42

De Weg der Asceten

Auteur: Tito Colliander #: 987
Een Fins huisvader beschrijft, vanuit de actualiteit van het eigen overgevulde leven, een weg voor elke christen die verlangt te leven in Gods aanwezigheid.
Prijs: € 6.85

Vaderspreuken I en II - Geronikon

#: 989
Een authentieke initiatie in het monastieke leven. Eeuwenoud, blijven de vaderspreuken een actuele taal spreken; meestal gericht tot een bepaalde leerling-monnik, houden zij een boodschap in voor elkeen - monnik en leek - die ze leest en overweegt met een ontvankelijk hart. Tweede herziende uitgave.
Prijs: € 18.18

De Apostolische Overlevering
Eucharistische gebeden uit de traditie

Auteur: Hyppolytus van Rome #: 20978
Dit document in zijn geheel van uitzonderlijk belang voor de geschiedenis van de liturgie. Levensecht komen de beschrijvingen over van Eucharistie, Doopsel, bisschopswijding, catechese, agape en andere liturgische gebruiken uit de jonge Kerk. Met een representatieve bloemlezing van oud-kerkelijke eucharistische gebeden.
Prijs: € 8.70

Bidden in de Woestijn

Auteur: Gabriele Bunge #: 21024
Vertaling uit het Duits van Irdene Gefasse, de leer over het gebed volgens de grote vader van het monastieke leven, Evagrius van Pontus. Toegankelijk voor ieder die verlangt te bidden, spreekt het ook iedere godzoeker aan.

In voorbereiding

Prijs: € 0.00

Bidden met het Hart
Het Theologaal Gebed

Auteur: Een monnik #: 1016
Een beproefd monnik, wiens hart door de levensomstandigheden zo wijd is geworden dat het de weg gevonden heeft naar het hart van God, schreef zijn bedenkingen neer over het 'gebed van het hart'.
Prijs: € 5.41

Om met Christus te zijn

Auteur: Christofoor Wagenaar ocso #: 1012
Dit boek houdt zich uitsluitend bezig met de traditie van het christelijke Oosten: het is immers daar dat de bronaders van het monastieke leven te vinden zijn.
Prijs: € 53.71

De Heilige Nil Sorski

#: 1010
De heilige Nil Sorski (1433-1508) is een echte voorafbeelding van de Russische startsen uit de 18e en 19e eeuw. Daarbij bleef hij een volmaakte leerling, zoals de monastieke traditie die zo graag typeert.
Prijs: € 15.19
1 | 2