Uitgebreid Zoeken

Leven en Leer van de Startsi

Auteur: Igor Smolitisch #: 1017
ISBN:
Page quantity: 262
Het Russische startsendom in de achttiende, negentiende en het prille begin van de twintigste eeuw. Eminente monniken, groot in het oog van God door hun deemoed en hun nederig, doch volhardend gebed, 'het geestelijk gebed', zijn er de vertegenwoordigers van. Ook hun mensvriendelijkheid kende haast geen grenzen. Een kleine bloemlezing uit hun geschriften, hun leer, werd eveneens opgenomen. Immers 'zij schreven zoals zij leefden'. Een leesboek dat leidt tot verdieping en gebed.
Uitgever:
Prijs: € 16.74