Uitgebreid Zoeken

Uitleg van het heilig Evangelie volgens Johannes

Auteur: Jozef Wijker #: 24367
ISBN: 978-90-813315-3-1
Page quantity: 395
Dit boek kan worden beschouwd als een vervolg op het eerste boek van Jozef Wijker:†Uitleg van het Evangelie volgens MatthŽus.†Het boek is op precies dezelfde manier opgebouwd als het eerste. Jozef Wijker†legt†iedere†perikoop†van het Evangelie†uit. Hij verheldert elke strofe. Hij staat nauwkeurig stil bij de betekenis van een gebeurtenis, spreekt over de tijd en de plaats, over de betrokkenen en de getuigen. Hij verschaft daarbij uitgebreid cultuur-historische, archeologische en linguÔstische informatie. Hij maakt gebruikt van interpretaties van de tekst van het Evangelie door vroegere en hedendaagse exegeten.†Zijn†inspiratie†vindt hij bij†de Kerkvaders.
Prijs: € 20.60