Uitgebreid Zoeken

Geraakt door Gods Liefde

Auteur: Klooster Chrystopygy #: 4337
ISBN: 978-90-811555-5-7
Page quantity: 456
Vader Porfyrios, gestorven in 1991, was een Griekse monnik en priester. Hij stond in de lange traditie van geestelijke leiders, beginnend in de Apostolische tijden tot moderne heiligen zoals Serafim van Sarov en vader Silouan. In dit boek vertelt hij zijn levensverhaal en in eenvoudige, wijze woorden legt hij het christelijk geloof uit voor de huidige mens.

Dit boek werd na zijn dood samengesteld uit de herinneringen die hij ophaalde en uit gesprekken, en werd in het Grieks uitgegeven in 2003. De levendige persoonlijkheid van oudvader Porfyrios straalt uit zijn woorden met charisma en charme. In zijn inleiding tot de Griekse editie schreef bisschop Ireneos van Chania: \\\"De woorden van de gezegende vader Porfyrios zijn de woorden van een heilige vader, van iemand die begenadigd is met de gave van helderziendheid, nederig, eenvoudig, en ijverig, wiens leven een waar getuigenis voor Christus was, voor Zijn waarheid en Zijn vreugde. Door zijn aanwezigheid, liefde, gebed, raad en leiding heeft hij ontelbare mensen geholpen in hun moeilijkste uren van pijn, verlies van geloof of dood. Hij was een Goddragende vader van deze tijd, een ware priester en leraar die, op zijn ascetische wijze, Christus liefhad en trouw zijn medemens diende. Zijn onderricht is doordrongen van het geloof en de theologie van de Orthodoxe kerk en wordt overheerst door de persoon en het beeld van Christus onze Redder"

Prijs: € 16.40