Uitgebreid Zoeken

Over Christus` Geboorte

Auteur: Gods Vriend #: 4361
ISBN: 9789461934758
Page quantity: 56
In het kort De bedoeling van de haiku`s in dit boek is de eeuwigheid binnen een moment te vangen: ze beschrijven Christus` Geboorte en Doop. De illustraties in dit boek zijn van een onbekende Chinese kunstenaar http://03varvara.wordpress.com/ Beschrijving Zowel de Chinese als de Japanse cultuur koesteren de poëzie als een middel tot zowel communicatie van gevoelens en gedachten, als het vastleggen van één bepaald, aangrijpend moment dat de dichter ontroerd heeft, of hem een glimlach wist te ontlokken. De bedoeling van de haiku`s in dit boek is de eeuwigheid binnen een moment te vangen: ze beschrijven Christus` Geboorte en Doop. Door de heilsgeschiedenis heen treedt God op verschillende manieren de mensenwereld binnen. Reeds vanaf de aanvang is Zijn Woord de actieve medespeler in heel de geschapen wereld. De ons overgeleverde Schriften getuigen op elke bladzijde hoe de Almachtige de communicatie met de mens in stand poogt te houden. Deze haiku`s, of liever jiyuritsu`s, willen twee aspecten opnieuw verbinden en belichten: ze willen zowel de eeuwigheid laten spreken, als het menselijke gemoed aan bod laten komen. Dit werk wordt opgedragen aan de Zeer Hooggewijde Heer SIMON, Aartsbisschop van Brussel en België.
Uitgever:
Prijs: € 18.95